Elisabeth and Georg Citrom
18/02/2013
Stockholm, Sweden
Decades of leadership and generosity                      ​Läsa på svenska

​​​​​​​​​​​​
 
The life story of Elisabeth and Georg Citrom, two of our most outstanding activists and donors in Sweden, could easily be transferred to the big screen. In a way, they epitomize our people's history in the 20th century - which went from the depth of tragedy and, only a few years later, to national independence and rejuvenation.
We meet them in their Kfar Saba apartment, during one of their frequent visits to Israel. Both Elisabeth (née Schreiber) and Georg were born in Transylvania (Romania). Both are Shoa survivors and their unique story will be told in another article to be published on this site.

For the moment, however, we will just note that after their terrible ordeal, they each joined the movement for clandestine immigration to Eretz Israel and began here a new chapter in their lives, taking part in the  fight for the Jewish state's independence and development.  
After living in Israel for about eight years, Georg and Elisabeth decided to get married and joined  Elisabeth's father and brother, who had settled in Sweden after the war and whom Elisabeth had visited a few years earlier.  They were married on July 25, 1956 in Malmö, and Georg joined Elisabeth's father in his lampshade workshop in the small town of Växjö, a few hundred kilometers from Stockholm.  Elisabeth, a registered nurse, went to work in a local hospital.
The couple became involved in Jewish and Zionist activity almost immediately.
ingatitiued4.jpg
Elisabeth, holding a reduced replica of the project's recognition plaque and Georg, at her right, with their family, in front of their project at the Neve Michael Youth Village 

The Citrom home became the local Keren Hayesod headquarters, and Elisabeth became also a dedicated WIZO activist. They would organize fundraising events for Israel, and the workshop, which quickly became one of the leading lampshade manufacturers throughout Sweden, would add its own contribution.  Over the years, the Citrons’ reputation grew far beyond the borders of their small town. They took part in every Campaign opening, generally at the residence of the Israeli Ambassador in the capital;  they particularly remember, with great fondness, the event held in the Stockholm synagogue in 1990 when Israel’s late President, Chaim Herzog, was the guest of honour, and the festive reception in his honour organized by King Carl XVI Gustaf, to which the Citroms were also invited. 
The Citroms became friends with successive Israeli ambassadors to Sweden and founded the Israel-Sweden Friendship Association's local branch in Växjö, recruiting important non-Jewish personalities to support the State of Israel. 
In the late 1990s they relocated to Stockholm and Elisabeth became a member of the KH Board, particularly active in projects, an area in which the KH Sweden Campaign has been most involved over the years.   Amongst many other projects, she and her husband have generously supported the Neve Michael Youth Village near Pardes Hanna.  They are both frequent visitors to Israel, and Elisabeth never misses the annual Swedish Mission held in October. They were the first to mobilize  for  a  KH Sweden Emergency Campaign following the terrible fire that devastated the Carmel Mountains in late 2010, claiming dozens of lives and causing extensive damage to property.

ingatitiued5.jpg
 Another testimony of the Citrom's love and care for Israel

"When the KH exhibition of historical posters was on display at Ben Gurion Airport for an entire year, we felt tremendous pride walking down the passageway every time we returned to Sweden after a stay in Israel",  the Citroms note.  
“We still feel we owe a lot to Israel, which gave us back our dignity and our strength”, adds Elisabeth.  
Both of them consider their success in passing on their Jewish and Zionist values to their children - Yoel, who lives in the US, and Evelyne, an immigrant to Israel - a major achievement.   Their grandson Tobias, a student at Princeton University, is very active in the campus Hillel, adding a new chapter to the family's activism.  
After decades of leadership and philanthropy on their part, the Keren Hayesod Head Office in Jerusalem and the worldwide KH family wish to thank Elisabeth and Georg for their outstanding involvement and generosity. We are proud, dear Elisabeth and Georg, to count people like you amongst our leaders and donors, and wish you many more years of activity, good health and happiness! 


__________

Elisabeth och Georg Citrom
Stockholm, Sverige
Decennier av ledarskap och generositet


Elisabeth och Georg Citrom är två av våra mest framstående aktivister och donatorer i Sverige. Deras levnadshistoria skulle lätt kunna överföras till filmduken. På ett sätt symboliserar de vårt folks historia under 1900-talet, som gick från tragedins djup till att bara några år senare leda till nationell frigörelse och återfödelse.
Vi träffar dem i deras lägenhet i Kfar Saba under en av deras många besök i Israel. Både Elisabeth, född Schreiber, och Georg föddes i Transylvanien (Rumänien). Båda är överlevande efter Förintelsen och deras unika historia berättas i en annan artikel som kommer att publiceras på denna hemsida. 
Just nu konstaterar vi bara att efter deras fruktansvärda upplevelser, anslöt de sig båda till en rörelse för hemlig immigration till Landet Israel, och började här ett nytt kapitel i sina liv. De tog del i kampen för den judiska statens självständighet och utveckling. 
Efter att ha bott i Israel i ungefär åtta år beslöt sig Georg och Elisabeth för att gifta sig, och förenade sig med Elisabeths pappa och bror som hade slagit sig ner i Sverige efter kriget och som Elisabeth hade besökt några år tidigare. De gifte sig den 25 juli 1956 i Malmö och Georg började arbeta med Elisabeths pappa i hans lampskärmsverkstad i den lilla staden Växjö, några hundra kilometer från Stockholm. Elisabeth, som var legitimerad sjuksköterska, började arbeta på det lokala sjukhuset.
ingatitiued4.jpg
Elisabeth, hållande en mindre replika av projektets hedersplakett, och Georg (t h), med sin familj framför deras projekt i barnbyn Neve Michael

Paret började engagera sig i judiska och sionistiska aktiviteter nästan omedelbart. Citroms hem blev det lokala Keren Hayesod-högkvarteret och Elisabeth blev också en hängiven WIZO-aktivist. De organiserade insamlingsaktiviteter för Israel och verkstaden, som snabbt blev en av de ledande lampskärmstillverkarna i Sverige, bidrog till arbetet. Genom åren spred sig familjen Citroms rykte långt utanför den lilla stadens gränser. De deltog alltid i kampanjstarterna, oftast i Ambassadörens residens i huvudstaden. De minns med särskild värme ett evenemang i Stockholms synagoga 1990, då Israels f d president Chaim Herzog var hedersgäst, och den festliga mottagning till hans ära som organiserades av kung Karl XVI Gustaf, och som de var inbjudna till.
Citroms blev vänner med ett antal israeliska ambassadörer i Sverige och grundade vänskapsföreningen Sverige-Israel i Växjö, genom vilken man rekryterade viktiga icke-judiska personer för att stödja staten Israel.
I slutet av 1990-talet flyttade de till Stockholm och Elisabeth blev ledamot i Keren Hayesods styrelse och särskilt aktiv för projekt, ett område som den svenska kampanjen har varit mycket aktivt inom genom åren. Bland många andra projekt har hon och hennes man generöst bidragit till barnbyn Neve Michael nära Pardess Hanna. De besöker båda Israel ofta och Elisabeth missar aldrig den årliga svenska Israelresan i oktober. De var de första att mobilisera för en svensk Keren Hayesod-akutkampanj efter den fruktansvärda branden i slutet av 2010 som förstörde Carmelbergen, tog dussintals liv och åstadkom stor materiell förstörelse.
ingatitiued5.jpg
Ännu ett bevis på familjen Citroms kärlek och omsorg om Israel

“När KH´s utställning med historiska posters var utställda på Ben Gurion-flygplatsen under ett helt år kände vi enorm stolthet över att gå förbi dem, varje gång vi åkte tillbaka till Sverige efter ett besök i Israel”, berättar Citroms.
"Vi känner fortfarande att vi är skyldiga Israel mycket, efter att vi fått tillbaka vår värdighet och styrka”, tillägger Elisabeth. 
Båda känner att de lyckats föra vidare sina judiska och sionistiska värderingar till sina barn Yoel, som bor i USA, och Evelyne, en invandrare till Israel. Det är en stor prestation. Deras barnbarn Tobias, som studerar på Princeton, är mycket aktiv på Hillels campus och lägger ett nytt kapitel till familjens aktivism.
Efter decennier av ledarskap och filantropi vill Keren Hayesods huvudkontor i Jerusalem och KH´s världsfamilj tacka Elisabeth och Georg för deras enorma engagemang och generositet. Kära Elisabeth och Georg, vi är stolta över att räkna människor som er till våra ledare och givare, och vi önskar er många fler år av aktivitet, god hälsa och lycka!