Regina Rodau
21/12/2011 Outgoing KH Sweden Chair  

2011-12-21_102827.jpg Läsa på svenska 2011-12-21_102553.jpg

Our friend Regina Rodau has recently left her position as KH Sweden Chairperson, after serving in this capacity since 2002.  A physician by profession, she gave our Swedish Campaign a new impetus.  Today, as she leaves office, we thank this energetic leader, for whom " Israel is one of the most important cornerstones of the Jewish people and its survival and KH is one of the most important organizations in fulfilling  the dreams of our people".  In addition to the missions to Israel she led and other initiatives, Regina Rodau directed the KH efforts during the great Carmel fire in Israel in December 2010. The timely release of the Swedish Campaign bulletin, Menorah, and the terrific work of the Stockholm office, under her guidance, during this troubled period brought excellent results.

The worldwide family of Keren Hayesod-UIA thanks Regina for her great dedication and commitment during the years of her presidency. We are confident that she will remain an important KH leader and allow our Swedish Campaign enjoy her skills and her experience. Thanks again for everything, Regina, and all the best!

____________________________________________

Regina Rodau

Avgående ordförande

"Vår vän Regina Rodau har nyligen lämnat Keren Hayesod- Förenade Israelinsamlingen efter att ha varit dess ordförande sedan år 2002. Med sin bakgrund som läkare tillförde hon vårt arbete en ny dimension. Nu när hon lämnar ordförandeskapet vill vi tacka denna energiska person för vilken "Israel är en av de viktigaste hörnstenarna för det judiska folket och dess fortlevnad och Keren Hayesod-Förenade Israelinsamlingen är en av de viktigaste organisationerna för uppfyllandet av vårt folks drömmar."
En viktig del av ordförandeskapet har för Regina varit att delta i ledandet av de årliga Israelresorna och en viktig insats under hennes ordförandeskap var kontorets snabba insats i samband med bränderna i Carmel år 2010 då, tack vare att tidningen Menorah precis skulle komma ut, en akutinsamling startades och ett fantastiskt resultat uppnåddes.

Än en gång stort tack för dessa år och lycka till i framtiden- vi är säkra på att Regina även framgent kommer att vara en värdig Keren Hayesod- Förenade Israelinsamlingenambassadör."