Regina Rodau
21/12/2011 Présidente sortante du KH Suède  

2011-12-21_102827.jpg Läsa på svenska 2011-12-21_102553.jpg

Notre amie Régina Rodau a récemment quitté ses fonctions de Présidente du KH Suède, qu'elle remplissait depuis 2002. Médecin de profession, elle a insufflé un nouvel élan à notre Campagne suédoise. Alors qu'elle quitte à present ses fonctions, nous remercions ce leader plein d'énergie pour qui "Israël est l'une des pierres angulaires du peuple juif et de sa pérennité, et le KH est l'une des plus importantes organisations à concrétiser les rêves de notre peuple". Outre les missions en Israël qu'elle a menées, et bien d'autres initiatives, Régina Rodau a dirigé les efforts du KH pendant le grand incendie du Carmel, en décembre 2010.
 
La publication en temps utile du bulletin de la Campagne suédoise, Ménorah, et le remarquable travail de notre bureau de Stockholm, ont donné d'excellents résultats.
La famille mondiale du Keren Hayessod-AUI remercie Régina pour le grand dévouement et l'engagement qu'elle a manifestés durant les années de sa présidence.
 
Nous sommes sûrs qu'elle restera un leader important du KH Suède et fera bénéficier notre Campagne suédoise de ses talents et de son expérience. Merci encore pour tout, Régina, et tout le meilleur!

____________________________________________

Regina Rodau

Avgående ordförande

"Vår vän Regina Rodau har nyligen lämnat Keren Hayesod- Förenade Israelinsamlingen efter att ha varit dess ordförande sedan år 2002. Med sin bakgrund som läkare tillförde hon vårt arbete en ny dimension. Nu när hon lämnar ordförandeskapet vill vi tacka denna energiska person för vilken "Israel är en av de viktigaste hörnstenarna för det judiska folket och dess fortlevnad och Keren Hayesod-Förenade Israelinsamlingen är en av de viktigaste organisationerna för uppfyllandet av vårt folks drömmar."
En viktig del av ordförandeskapet har för Regina varit att delta i ledandet av de årliga Israelresorna och en viktig insats under hennes ordförandeskap var kontorets snabba insats i samband med bränderna i Carmel år 2010 då, tack vare att tidningen Menorah precis skulle komma ut, en akutinsamling startades och ett fantastiskt resultat uppnåddes.

Än en gång stort tack för dessa år och lycka till i framtiden- vi är säkra på att Regina även framgent kommer att vara en värdig Keren Hayesod- Förenade Israelinsamlingenambassadör."